Quạt thông gió hút bụi VIMAX

Menu

Quạt tăng áp cầu thang bộ thoát nạn để làm gì ?

0 Comments

Quạt tăng áp cầu thang bộ thoát nạn để làm gì ?

Tại sao phải dùng cảm biến chênh áp cầu thang ?

Quy định Quạt tăng áp

Tại mỗi nước đều có quy định riêng về thiết kế Quạt tăng áp thang bộ thoát hiểm cho nhà cao tầng . quạt tăng áp thoát hiểm Tại Việt Nam tiêu chuẩn được ban hành năm 1996 ( TCVN 6160 : 1996 Phòng cháy chữa cháy nhà cao tầng – yêu cầu thiết kế – Điều 11: Thông gió và hút khói ), hoặc có thể áp dụng theo tiêu chuẩn BS 5588:1978; BS 5588:1998; CP 13; ASHRAE Standard 15- 2007, BS EN 12101-6:2005….

Ngoài ra còn có quy định đo áp suất mở của và vận tốc gió qua cửa . Để đo được các áp suất mở cửa hay chênh áp chúng ta đều phải dùng tới cảm biến chênh áp cầu thang .

Vấn đề thường gặp khi thiết kế Quạt tăng áp bộ thoát nạn

Việc sử dụng cầu thang bộ để thoát nạn đòi hỏi phải thỏa mãn một số yêu cầu nhất định điều này đã được quy định trong QCVN 06:2010/BXD:

Có hai thành phần cơ bản liên quan đến cầu thang bộ dùng cho thoát nạn đó là cầu thang và buồng thang. Chi tiết phân loại cầu thang bộ và buồng thang như đã trình bày ở trên.

Yêu cầu cơ bản để một lối ra được coi là lối ra thoát nạn đối với các nhà nhiều tầng là các lối ra thoát nạn phải dẫn từ các gian phòng của tầng bất kỳ (ngoại trừ tầng 1) vào được buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc đến được cầu thang bộ loại

Quá trình thoát nạn có thể đi qua hành lang dẫn trực tiếp hoặc qua các phòng có cửa (lối ra) trực tiếp dẫn vào buồng thang bộ không nhiễm khói hoặc tới cầu thang bộ loại 3.

Các buồng thang thường loại L1 và L2 chỉ được sử dụng trong nhà có chiều cao hạn chế theo quy định tại mục 4.10, 3.4.11 – QCVN 06 : 2010/BXD.

Đối với buồng thang không nhiễm khói loại N2 và N3 việc bố trí sử dụng cũng bị hạn chế bởi những điều kiện về số lượng hoặc trong một số nhóm nhà tùy theo tính nguy hiểm cháy theo công năng.

Tuy nhiên trên thực tế, việc bố trí được đầy đủ về số lượng cầu thang bộ loại 3, buồng thang bộ không nhiễm khói loại N1 theo đúng quy định thường gặp nhiều khó khăn do đặc điểm về kiến trúc, mặt bằng công trình hoặc điều kiện an toàn khi sử dụng… quat tang ap Trong trường hợp này phương án thay thế là kết hợp các giải pháp kỹ thuật để có thể sử dụng các cầu thang bộ đặt trong buồng thang bộ không nhiễm khói loại N2 và N3 làm thang thoát nạn.

Về mặt kỹ thuật, việc thay thế này có thể giúp tháo gỡ cho chủ đầu tư và các nhà thiết kế những khó khăn và vướng mắc gặp phải nếu bắt buộc phải sử dụng cầu thang bộ loại 3 và buồng thang N1 cho phương án thoát nạn. Tuy nhiên phương án này lại nảy sinh nguy cơ gây mất an toàn cho người sử dụng nếu hệ thống kỹ thuật (tạo áp, hút khói…) được thiết kế không vận hành được hoặc có vận hành không đạt tiêu chuẩn trong tình huống sự cố cháy xảy ra.

http://quathutkhoi.com/quat-tang-ap-de-lam-gi.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *