Quạt thông gió hút bụi VIMAX

Menu

Category: Hệ thống thông gió

Apr 11
2019

Hệ thống làm mát nhà xưởng Hiệu Quả Cao

Hệ thống làm mát nhà xưởng Hiệu Quả Cao Hệ thống làm mát Cooling Pad là dùng hệ thống phát ra không khí mát để đối lưu trong nhà xưởng hoặc dùng quạt hút làm mát theo hệ thống tuần hoàn, he thong lam mat Cooling Pad kết hợp với khung màng nước bay hơi […]

Apr 08
2019

Bí quyết lắp đặt Hệ thống ống thông gió

Bí quyết lắp đặt Hệ thống ống thông gió Quy trình thi công lắp đặt Hệ thống thông gió Tiếp nhận thông tin từ khách hàng: nhận yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng, chúng tôi tiến hành khảo sát thực tế, lên các bản vẽ thiết kế và dự toán trình duyệt. Trình bản […]